Avrupa Komisyonunun Dijital Hizmet Vergisi Önerisinin Ekonomik Analizi- Ali ÇELİKKAYA 

 Öz

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çok uluslu dijital şirketlerin gelirlerinden adil pay alabilmelerini sağlamak amacıyla Birlik düzeyindeki gelirleri üzerinden yüzde üç oranında yeni bir vergi önermektedir. Dijital Hizmet Vergisi olarak adlandırılan bu yeni vergi konusunda Birlik düzeyinde henüz tam bir anlaşmaya varılamamıştır. Dijital Hizmet Vergisine yöneltilen en temel eleştirilerden biri ciro tipi tasarımı nedeniyle çok uluslu işletmelerin büyüme yeteneğini olumsuz etkileyeceği yönündedir. Dijital Hizmet Vergisine yöneltilen ikinci eleştiri sadece belirli dijital iş modellerini kapsamasıdır. Bu noktada özellikle ileri teknoloji şirketlerinin merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri bu yeni verginin kendi dijital şirketlerine karşı ayırımcı olduğunu ileri sürmektedir. Dijital Hizmet Vergisine yöneltilen son bir eleştiri de nihai vergi yükünün nihai tüketiciler üzerine kalacağı yönündedir. Bu anlamda adaletsiz ve verimsiz bir vergi olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı yapılan eleştiriler doğrultusunda Dijital Hizmet Vergisini ekonomik bir analize tabi tutmaktadır. Sonuçta en azından sınır ötesi dijital hizmetlerde geniş kapsamlı bir dijital hizmet vergisinin iyi bir çözüm olacağı öngörülmüştür.
Anahtar Kelimeler

Daimi İşyeri, Dijital Hizmet Vergisi, Gelir Vergisi, Tüketim Vergisi

Makale