Blockchaın Teknolojisinin Mevcut Ve Muhtemel Kullanım Alanları - Hamide ÖZYÜREK 

 Öz

Blockchain kripto paraların arkasındaki teknoloji olarak sistemi değiştirmeyi, hacklemeyi, hile yapmayı zorlaştıracak ve hatta imkânsız hale getirecek şekilde bilgi kaydetme sistemidir. İş yönetimi için çok önemli olan yeniliklerin örneklerinden biridir ve işletmelerin işleyişi üzerinde önemli bir etkiye sahip, gelişmekte olan ve faydacı bir teknolojidir. Bu çalışmanın amacı blockchain teknolojisinin mevcut ve muhtemel kullanım alanlarını analiz etmektir. Bu amaçla literatür taraması yapılarak elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları blockchain teknolojisinin işletmelerde, üretim, insan kaynakları, tedarik zinciri, pazarlama, turizm, kamu, sağlık, tarım, finans, muhasebe denetim, enerji, eğlence sektörlerinde kullanım imkanı olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre blockchain özellikle muhasebe, finans, denetim ve bankacılık alanlarında önemli değişimlere ve gelişmelere yol açacak bir teknoloji olarak kabul edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Blockchain, Muhasebe, Finans, Denetim, Bankacılık

Makale