Ekonofizik ve Finansal Entropi - Tolga ULUSOY

Öz

Bu çalışma Entropi ile borsa araştırmaları, sıcaklık ve hisse senedi piyasaları, enerji, yapısal değişim ve boyutu arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Yatırımcılar, gaz parçacıkları aksine, yeterince sürekli davranışlarını değiştirmek için yeteneği hatırlamak zorunda olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda, zaten tamamen finansal piyasalar için gaz parçacık davranışı uygulamak mümkün değildir. Ancak, kuantum istatistiksel yapı olarak adlandırılan modern fizik teorileri ile mevcut trend yönünde bir öngörü ile ticaret olanakları ve riski tahmin yürütmek daha mantıklıdır. Entropi doğa bilimleri ile sınırlamak doğru bir yaklaşım değildir Ekonofizikçiler genellikle fiziksel, matematiksel yaklaşımlar ile ekonomi ve finansta belirsizlik fikrini anlayabilmek için entropi kavramını kullanmaktadırlar. Açıklandığı gibi, “entropi dağılımı dinamik bir süreç olarak kullanılan, istatistik ve bilgi teorisi, belirsizlik, düzensizlik ve çeşitlendirme ölçüsü olarak giderek finansal teoriler içerisinde kabul edilme sürecindedir. Araştırmamız açıklanması zor fiziksel olayları açıklamada entrpi yaklaşımının daha yararlı olabileceğini göstermesi açısından önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler

Ekonofizik, Finansal Entropi, Post-Modern Finans

Makale