Robot Vergisi: Yeni Nesil Bir Maliye Politikası Aracı - Yiğit YILDIZ

Dördüncü Endüstri Devrimi ülkelerin ekonomik ve teknolojik yapısını dönüştürmektedir. Yapay zeka ve otomasyonun gelişimi üretimde robotlaşmayı artırmaktadır. Artan robotlaşmanın ülkelerin mali yapılarına ve vergilendirmeye önemli etkileri vardır. Robotlaşma; işsizlik nedeniyle devletleri hem vergi geliri kaybına uğratmakta hem de işini kaybeden niteliksiz işgücünün emek piyasasına uyumunu sağlayacak eğitim programlarına yönelik harcamaları artırabilmektedir. Çalışmanın amacı, artan robotlaşmanın neden olabileceği mali sorunlara işaret etmek, bunların giderilmesinde robot vergisi adı verilen çözüm önerisini açıklamaktır. Çalışma, “artan robotlaşma bazı makroekonomik değişkenleri nasıl etkiler” sorusundan yola çıkmaktadır. Bu bağlamda bazı uluslararası araştırma şirketlerinin dünya çapında yürüttüğü araştırmaların verileri çalışmada esas alınarak ülkemizi de ilgilendiren birtakım bulgulara ulaşılmıştır.

Makale