Eğitim

Doktora - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü – Maliye (devam ediyor)

(Vergi Hukukunda Uzlaşma Müessesesinin Uluslararası Uygulamalarla Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi)

Yüksek Lisans Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Tezli Yüksek Lisans

(Zararlı Vergi Rekabetine Karşı Vergi Reformları Ve Türk Vergi Sistemindeki Çalışmalar)

Lisans - Anadolu Üniversitesi - (Örgün Öğretim) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye – Türkçe

Lise - TED Ankara Koleji – İngilizce

Yayınlar

Vergi Planlaması Aracı Olarak Faaliyet Yeri Seçimi: İstanbul Finans Merkezi Örneği, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl 2022, Cilt 24, Sayı 3, 1231 - 1248

Düz Oranlı Vergi Sisteminin Vergi Hâsılatını Arttırmadaki Etkisi, Vergi Raporu, Mayıs 2014, Yıl:22, Sayı:176

Kaplan, E.A., Karakaş, İ.E., Buz, F., Dayıoğlu, M.R., "The Results Of European Union Crisis On The Trade Volume For The Most Exporters To Europe: Panel Gravity Model Analysis" 4th. NIFIP´s International Conference 1-2 October 2015, Porto, Portugal (Uluslararası Sempozyum, Özet Bildiri)