Maliye

Türkiye Maliye Sempozyumları Bildiri Kitapları

Prof. Dr. Aykut Herekman’ın öncülüğünde 1985 yılında başlatılan Türkiye Maliye Sempozyumu ülkemizin en köklü bilimsel organizasyonlardan biridir. Onuncu sempozyuma kadar “Maliye Eğitimi Sempozyumu” adını alan bu bilimsel faaliyet, maliye camiasını bir araya getirmektedir. 2014 yılına kadar Maliye Bakanlığının ve diğer uygulayıcı birimlerin katkısı ile daha da zenginleşen Sempozyum her yıl farklı bir üniversitenin Maliye Bölümü tarafından organize edilmektedir. Türkiye Maliye Sempozyumu, 2015 yılından itibaren herhangi bir kurumdan hiçbir finansal destek almadan maliye bilim insanlarını bir araya getirmeye devam etmektedir. Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu tarafından Maliye Bilim İnsanlarının önerileri dikkate alınarak tespit edilen sempozyum konusuna uygun bildiriler hakemlik sürecinden geçirilmektedir. Sempozyum Bildiriler Kitabı basılı ve online olarak yayınlanmaktadır.

1. MALİYE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Türkiye’de Maliye Eğitimi
Ev sahibi: Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Kirazlıyayla, Bursa
Sempozyum Tarihi: 23-24 Nisan 1985
2. MALİYE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Kamusal Finansman Sorunları
Ev sahibi: Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Yer-Sempozyum Tarihi: Eskişehir
Sempozyum Tarihi: 2-4 Mayıs 1986
3. MALİYE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Maliye Eğitimi
Ev sahibi: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Gebze – Kocaeli
Sempozyum Tarihi: 23-26 Nisan 1987
4. MALİYE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Maliye Eğitimi
Ev sahibi: Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Turban Hotel, Çeşme – İzmir
Sempozyum Tarihi: 26 – 28 Mayıs 1988
5. MALİYE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Devlet Borçları
Ev sahibi: Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Didim – Aydın
Sempozyum Tarihi: 22 – 24 Mayıs 1989
6. MALİYE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Çeşitli Açılardan Vergileme ve Sorunları
Ev sahibi: Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Lara – Antalya
Sempozyum Tarihi: 21 – 23 Mayıs 1990
7. MALİYE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Merkezi İdare İle Mahalli İdareler Arasındaki Mali İlişkiler
Ev sahibi: Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Altınyunus Hotel, Marmaris – Muğla
Sempozyum Tarihi: 1991
8. MALİYE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Türkiye’de Vergileme Sorunları ve Ekonomik İstikrar
Ev sahibi: Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Uludağ – Bursa
Sempozyum Tarihi: 1992
9. MALİYE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Türkiye’de Bütçe Harcamaları
Ev sahibi: Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Atakent – Altınorfoz
Sempozyum Tarihi: 1993
10. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Kamu Kesimi Finansman Açıkları
Ev sahibi: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Club Salima Kemer Antalya
Sempozyum Tarihi: 14 – 18 Mayıs 1994
11. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Türkiye’de Liberalizasyon Sürecinde Maliye Politikaları Açısından Kamu Ekonomisinin Özel Ekonomi Üzerindeki Etkileri
Ev sahibi: Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Salamis Bay Hotel, Gazi Magosa – KKTC
Sempozyum Tarihi: Mayıs 1995
12. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Türkiye’de Kamu Ekonomisi ve Mali Kriz
Ev sahibi: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Attaleia Deluxe Holiday Village, Belek – Antalya
Sempozyum Tarihi: 15 – 17 Mayıs 1997
13. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Anayasal Mali Düzen
Ev sahibi: Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Hotel Samara, Bodrum – Muğla
Sempozyum Tarihi: 14-16 Mayıs 1998
14. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Kamu Kesimi Finansmanında Vergi Dışı Normal Gelirler ileÖzel Gelirler ve Fonlar
Ev sahibi: Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Mia Belpark Resort Hotel, Belek – Antalya
Sempozyum Tarihi: 12 – 15 Mayıs 1999
15. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Bu Yapılanmada Performans Yönetimi ve Denetiminin Yeri
Ev sahibi: Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Falez Hotel, Konyaaltı – Antalya
Sempozyum Tarihi: 15 – 17 Mayıs 2000
16. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: 1980 Sonrası Mali Politikalar
Ev sahibi: Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Naturland, Çamyuva- Kemer – Antalya
Sempozyum Tarihi: 28 – 31 Mayıs 2001
17. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Avrupa Birliği”ne Geçiş Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu
Ev sahibi: Ankara Üniversitesi, S.B.F. Maliye Bölümü ve Hukuk Fakültesi
Sempozyum Yeri: Letoonia Club & Hotel Fethiye
Sempozyum Tarihi: 22 – 25 Mayıs 2002
18. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Türkiye’de Kamu Borçlanması (Ekonomik ve Sosyal Etkileri, Beklentiler)
Ev sahibi: Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Merit Hotel, Girne – KKTC
Sempozyum Tarihi: 12 – 16 Mayıs 2003
19. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları ve Önlenmesi Yolları
Ev sahibi: Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Limak Atlantis International Hotels & Resorts, Belek – Antalya
Sempozyum Tarihi: 10 – 14 Mayıs 2004
20. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Türkiye’de Yeniden Mali Yapılanma
Ev sahibi: Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Colossae Hotel, Karahayıt, Pamukkale – Denizli
Sempozyum Tarihi: 23 – 27 Mayıs 2005
21. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler
Ev sahibi: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Titanic Resort Hotel, Lara – Antalya
Sempozyum Tarihi: 10 – 14 Mayıs 2006
22. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri
Ev sahibi: Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Sirene Golf Hotel Antalya, Belek – Antalya
Sempozyum Tarihi: 9 – 13 Mayıs 2007
23. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Türk Vergi Sisteminin Küresel Gelişmeler Bağlamında Değerlendirilmesi(Teori-Uygulama-Denetim-Yargı)
Ev sahibi: Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü ve Hukuk Fakültesi
Sempozyum Yeri: Xanadu Resort Hotel, Belek – Antalya
Sempozyum Tarihi: 7 – 11 Mayıs 2008
24. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Devletin Değişen Rolü Bağlamında Türkiye’de Kamu Harcamalarının Sektörel Analizi
Ev sahibi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Calista Luxury Resort Hotel, Belek – Antalya
Sempozyum Tarihi: 19 – 23 Mayıs 2009
25. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Kriz Ortamında Vergi Politikalarının Değerlendirilmesi
Ev sahibi: Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Cornelia Diamond Resort Hotel, Belek – Antalya
Sempozyum Tarihi: 24 – 28 Mayıs 2010
26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Bölgesel Kalkınma ve Kamu Politikaları
Ev sahibi: Harran Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Dedeman Şanlıurfa ve Hotel El-Ruha, Şanlıurfa
Sempozyum Tarihi: 2 – 5 Mayıs 2011
27. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Vergi Sistemlerinin Yeniden Yapılanması Gereği ve Alternatif Finansman Araçları
Ev sahibi: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Beldibi Rixos Sungate, Antalya
Sempozyum Tarihi: 20 – 24 Mayıs 2012
28. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Küresel Kriz ve Maliye Politikaları
Ev sahibi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Starlight Convention Center Thalasso, Manavgat Kızılağaç, Antalya
Sempozyum Tarihi: 22 – 26 Mayıs 2013
29. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu: Kamu Maliyesinde Denetim
Ev sahibi: Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Sueno Beach Otel Side / Antalya
Sempozyum Tarihi: 16-20 Mayıs 2014
30. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu:
Ev sahibi: Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: Lykia World, Manavgat, Antalya
Sempozyum Tarihi: 20-24 Mayıs 2015
31. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Sempozyum Konusu:
Ev sahibi: Mersin Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Sempozyum Yeri: 
Sempozyum Tarihi:

Sempozyum kitapçıklarına erişmek için tıklayın.