İktisat

 • Genel,  İktisat

  Nobel Ekonomi Ödülü Alan Bilim İnsanları

  Nobel Ekonomi Ödülü, ekonomi alanında üstün katkıları olan ve disiplini ileriye taşıyan birçok önemli ekonomisti ödüllendirmektedir. Bu ödül, ekonomik teori, finans, istatistik, piyasa yapıları, işletme teorisi, davranışsal ekonomi, kalkınma ekonomisi ve daha birçok alanda önemli çalışmalar yapmış isimlere verilmiştir. William Nordhaus ve Paul Romer’in iklim değişikliği ekonomisi ve sürdürülebilir büyüme üzerine çalışmaları, Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’in yoksullukla mücadelede deneysel yaklaşımlar, Richard Thaler’ın davranışsal ekonomi ve finans alanındaki katkıları gibi çalışmalar, ödül kazanan ekonomistlerin geniş bir yelpazede etkili olduğunu göstermektedir. Bu ödül, ekonomi dünyasının en saygın ve dikkate değer başarıları arasında yer almaktadır, zira kazananlar ekonomi ve toplum üzerinde derin etkileri olan inovatif ve öncü çalışmalar yapmışlardır. Bu…

 • İktisat,  Maliye

  Ünlü Maliyeci ve Ekonomistler

  Mali dünya, yıllar içinde birçok önemli figür tarafından şekillendirilmiştir. Bu figürler, finansal sistemlerin evrimine yön veren önemli düşünce liderleri olmuşlardır. Onların çalışmaları, ekonomik politikaların ve finansal modellerin gelişiminde belirleyici bir rol oynamıştır. İşte mali dünyanın tarihinde etkili izler bırakan bazı ünlü maliyeciler: Ünlü Maliyeci ve Ekonomistler Bu liste ChatGPT kullanılarak hazırlanmıştır.

 • Diğer,  Genel,  İktisat

  Pareto İlkesi (80/20 Kuralı)

  Pareto İlkesi (80/20 Kuralı) Pareto ilkesi (80-20 kuralı, önemli azın yasası ve etken seyrekliliği ilkesi olarak da bilinir) der ki, çoğu olay için, etkilerin kabaca % 80’i etkenlerin % 20’sinden kaynaklanır. İş yönetimi düşünürü Joseph Juran bu ilkeyi önermiş ve İtalya’nın % 80 arazisinin sahibinin nüfusun % 20’si olduğunu gözleyen İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto’nun adıyla isimlendirmiştir.[3] İş dünyasında yaygın bir kuraldır; örn. “satışların % 80’i müşterilerin % 20’sinden gelir.” Matematiksel olarak, yeterince büyük bir sayıda katılımcının paylaştığı bir şey olması durumunda, her zaman 50 ile 100 arasında öyle bir k sayısı olacaktır ki % k, % (100 – k) katılımcı tarafından paylaşılmış olsun. Fakat k, eşit dağılım olan 50’den, küçük…

 • Diğer,  İktisat

  Legatum Refah İndeksi

  Legatum Institute tarafından her yıl yayınlanan rapor ile parasal zenginlikle birlikte yaşam kalitesinin ölçüldüğü bir indekstir. Ölçüm yapılırken, ekonomi, eğitim, ve sağlık gibi 8 başklık altında ölçümler yapılmakta ve bunlar rapora eklenmektedir. Sadece GSMH büyüklüklerinin yer almaması daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. Raporda grafik ve tablolar yanında infografiklerle de bilgi verilmektedir. Enstitü sitesine erişim için tıklayın. Refah indeksi sitesi için tıklayın. Infographic sayfası için tıklayın. Wikipedia’dan ek bilgi alabilmek için tıklayın.

 • Bağlantı,  Genel,  İktisat

  Visual Capitalist

  Visual Capitalist ekonomik verilerin bilgi içeren resimlere dönüştürüldüğü bir internet sitesidir. Infographic olarak adlandırılan bu görseller ile istatistiki verileri kolaylıkla inceleyebilirsiniz. Teknoloji, para, enerji, mining, politika gibi başlıklarda onlarca infographic’e ulaşabilirsiniz. Siteye erişim için tıklayın.

 • İktisat,  Kitap

  Tüm zamanların en iyi 100 ekonomi kitabı

  Ekonomistler tarafından seçilmiş, günümüze kadar yazılmış en iyi 100 ekonomi kitabı. İlk 10 kitap listesi: The Wealth of Nations – Adam Smith Capital – Karl Marx The General Theory of Employment, Interest and Money – John Maynard Keynes The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time – Karl Polanyi Globalization and Its Discontents – Joseph Stiglitz Capitalism, Socialism, and Democracy – Joseph A. Schumpeter The Conquest of Bread – Peter Kropotkin The Theory of the Leisure Class –  Thorstein Veblen The Affluent Society – John Kenneth Galbraith Individualism and Economic Order – Friedrich Hayek Listenin tamamı için tıklayın.

 • İktisat,  Kitap

  Kibir (Ekonomik Krizin Nedenleri ve Bir Sonraki Krizden Kaçınma Yolları)

  2007-2008 finans krizinin ardından iktisat bilimi ciddi eleştirilere maruz kaldı. Ünlü iktisatçı Meghnad Desai Kibir’de yanlış gidenin ne olduğunu, iktisat tarihindeki temel krizlere bakarak sorguluyor. İktisatçıların krizi öngörememesinin ve yanıldıklarını kabul edememesinin önemli nedenlerinden birinin kuşkucu araştırmaların yerini alan kibir ve kesinlik olduğunu söylüyor. Kibir Adam Smith, Karl Marx, Fredrick Hayek, Joseph Schumpeter, John Maynard Keynes ve Nikolay Kondratyev gibi iktisatçılara dönüyor. Desai, tüm iktisadi durumların tek bir kuramla çözülebileceğini reddediyor; eldeki kuramların gelecekteki felaketleri önlemek için yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor ve çağımızın en önemli ekonomik sorunlarına dair yeni bir bakış açısı sunuyor. Meghnad Desai, London School of Economics’te (LSE) emeritus iktisat profesörü, aynı üniversitede Küresel Yönetişim Araştırmalar Merkezi kurucusu…