Genel,  İktisat

Nobel Ekonomi Ödülü Alan Bilim İnsanları

Nobel Ekonomi Ödülü, ekonomi alanında üstün katkıları olan ve disiplini ileriye taşıyan birçok önemli ekonomisti ödüllendirmektedir. Bu ödül, ekonomik teori, finans, istatistik, piyasa yapıları, işletme teorisi, davranışsal ekonomi, kalkınma ekonomisi ve daha birçok alanda önemli çalışmalar yapmış isimlere verilmiştir. William Nordhaus ve Paul Romer’in iklim değişikliği ekonomisi ve sürdürülebilir büyüme üzerine çalışmaları, Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’in yoksullukla mücadelede deneysel yaklaşımlar, Richard Thaler’ın davranışsal ekonomi ve finans alanındaki katkıları gibi çalışmalar, ödül kazanan ekonomistlerin geniş bir yelpazede etkili olduğunu göstermektedir. Bu ödül, ekonomi dünyasının en saygın ve dikkate değer başarıları arasında yer almaktadır, zira kazananlar ekonomi ve toplum üzerinde derin etkileri olan inovatif ve öncü çalışmalar yapmışlardır.

 1. 2021 – David Card, Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens: Eğitim, işgücü piyasaları ve nedensel çıkarımların ekonomiye uygulanması üzerine çalışmalarıyla bilinirler.
 2. 2020 – Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson: Açık artırma teorisi, özel mülkiyetin değerlendirilmesi ve mekanizma tasarımı üzerine katkılarıyla tanınırlar.
 3. 2019 – Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer: Yoksullukla mücadelede deneysel yaklaşımlar ve azaltma stratejileri üzerine yaptıkları çalışmalarıyla öne çıkarlar.
 4. 2018 – William D. Nordhaus ve Paul M. Romer: İklim değişikliği ekonomisi (Nordhaus) ve sürdürülebilir ekonomik büyüme teorisi (Romer) üzerine yaptıkları çalışmalarla tanınırlar.
 5. 2017 – Richard H. Thaler: Davranışsal ekonomi ve finans alanındaki katkılarıyla bilinir.
 6. 2016 – Oliver Hart ve Bengt Holmström: İşletme sözleşmeleri teorisi ve sözleşme kuramı üzerine yaptıkları çalışmalarla tanınırlar.
 7. 2015 – Angus Deaton: Yoksulluk, tüketim ve refah üzerine yaptığı analitik çalışmalarla bilinir.
 8. 2014 – Jean Tirole: Piyasa gücü ve düzenlemeleri konusundaki analizleriyle tanınır.
 9. 2013 – Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen ve Robert J. Shiller: Finansal piyasalardaki fiyat oluşumu ve varlık fiyatları üzerine çalışmalarıyla bilinirler.
 10. 2012 – Alvin E. Roth ve Lloyd S. Shapley: Pazar tasarımı ve eşleştirme teorisi konusundaki çalışmalarıyla tanınırlar.
 11. 2011 – Christopher A. Sims ve Thomas J. Sargent: Makroekonomi ve ekonometriye yönelik katkılarıyla bilinirler.
 12. 2010 – Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen ve Christopher A. Pissarides: İşsizlik ve iş piyasası arasındaki ilişki üzerine yaptıkları analitik çalışmalarla öne çıkarlar.
 13. 2009 – Elinor Ostrom ve Oliver E. Williamson: Kurumsal ekonomi ve kurumlar arası organizasyon üzerine yaptıkları çalışmalarla tanınırlar.
 14. 2008 – Paul Krugman: Dış ticaret teorisi ve coğrafi ekonomi alanındaki katkılarıyla bilinir.
 15. 2007 – Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin ve Roger B. Myerson: Mekanizma tasarım teorisi ve oyun teorisi üzerine çalışmalarıyla tanınırlar.
 16. 2006 – Edmund S. Phelps: Makroekonomik politikaların analizi ve enflasyonun ekonomik sonuçları üzerine yaptığı çalışmalarla bilinir.
 17. 2005 – Robert J. Aumann ve Thomas C. Schelling: Oyun teorisi ve çatışma çözümlemesi alanındaki çalışmalarıyla öne çıkarlar.
 18. 2004 – Finn E. Kydland ve Edward C. Prescott: İş döngüleri teorisi ve makroekonomi alanındaki katkılarıyla tanınırlar.
 19. 2003 – Robert F. Engle III ve Clive W.J. Granger: Zaman serisi verilerinin analizi ve ekonometriye katkılarıyla bilinirler.
 20. 2002 – Daniel Kahneman ve Vernon L. Smith: Davranışsal finans ve deneysel ekonomi alanındaki çalışmalarıyla tanınırlar.
 21. 2001 – George A. Akerlof, A. Michael Spence ve Joseph E. Stiglitz: Bilgi ekonomisi ve asimetrik bilgi üzerine yaptıkları çalışmalarla bilinirler.
 22. 2000 – James J. Heckman ve Daniel L. McFadden: İnsan sermayesi, eğitim ve mikroekonometri alanındaki katkılarıyla öne çıkarlar.
 23. 1999 – Robert A. Mundell: Optimum para alanı teorisi ve döviz kurları üzerine çalışmalarıyla bilinir.
 24. 1998 – Amartya Sen: Refah ekonomisi ve refah ölçümü üzerine çalışmalarıyla tanınır.
 25. 1997 – Robert C. Merton ve Myron S. Scholes: Opsiyon fiyatlama modeli ve finansal türevler üzerine yaptıkları çalışmalarla bilinirler.
 26. 1996 – James A. Mirrlees ve William Vickrey: Optimal vergilendirme teorisi ve asimetrik bilgi üzerine yaptıkları çalışmalarla öne çıkarlar.
 27. 1995 – Robert E. Lucas Jr.: Rasyonel beklentiler teorisi ve makroekonomi alanındaki katkılarıyla tanınır.
 28. 1994 – John C. Harsanyi, John F. Nash Jr. ve Reinhard Selten: Oyun teorisi üzerine yaptıkları çalışmalarla bilinirler.
 29. 1993 – Robert W. Fogel ve Douglass C. North: Ekonomik ve kurumsal değişimlerin tarihsel analizi üzerine çalışmalarıyla öne çıkarlar.
 30. 1992 – Gary S. Becker: İnsan sermayesi üzerine çalışmalarıyla ve mikroekonomiye getirdiği bakış açısıyla tanınır.
 31. 1991 – Ronald H. Coase: Kurumsal ekonomi ve kurumların işleyişi üzerine çalışmalarıyla bilinir.
 32. 1990 – Harry M. Markowitz, Merton H. Miller ve William F. Sharpe: Finansal ekonomi ve portföy yönetimi üzerine yaptıkları çalışmalarla öne çıkarlar.
 33. 1989 – Trygve Haavelmo: İstatistiksel ve olasılık temelli ekonometri üzerine katkılarıyla tanınır.
 34. 1988 – Maurice Allais: Karar teorisi ve riskten kaçınma üzerine çalışmalarıyla bilinir.
 35. 1987 – Robert M. Solow: Ekonomik büyüme teorisi ve faktörler arası ilişkiler üzerine çalışmalarıyla öne çıkar.
 36. 1986 – James M. Buchanan Jr.: Kamu tercihi teorisi ve siyasi ekonomi alanındaki katkılarıyla tanınır.
 37. 1985 – Franco Modigliani: Tasarruf ve yatırım, özellikle de tüketim davranışı üzerine çalışmalarıyla bilinir.
 38. 1984 – Richard Stone: Ulusal gelir hesapları ve ekonomik büyüme üzerine çalışmalarıyla öne çıkar.
 39. 1983 – Gerard Debreu: Genel dengenin analizi ve matematiksel ekonomiye katkılarıyla tanınır.
 40. 1982 – George J. Stigler: Endüstriyel organizasyon ve piyasa yapısı üzerine çalışmalarıyla bilinir.
 41. 1981 – James Tobin: Parasal ekonomi ve makroekonomik politikalar üzerine çalışmalarıyla öne çıkar.
 42. 1980 – Lawrence R. Klein: Makroekonomik modelleme ve ekonometri üzerine katkılarıyla tanınır.
 43. 1979 – Theodore W. Schultz ve Sir Arthur Lewis: Kalkınma ekonomisi ve insan sermayesi üzerine çalışmalarıyla bilinirler.
 44. 1978 – Herbert A. Simon: Karar alma süreçleri ve organizasyon teorisi üzerine çalışmalarıyla öne çıkar.
 45. 1977 – Bertil Ohlin ve James E. Meade: Uluslararası ticaret teorisi ve ticaret politikaları üzerine çalışmalarıyla tanınırlar.
 46. 1976 – Milton Friedman: Monetarizm ve para politikaları üzerine yaptığı çalışmalarla bilinir.
 47. 1975 – Leonid Vitaliyevich Kantorovich ve Tjalling C. Koopmans: Üretim ve tahsis problemleri üzerine çalışmalarıyla öne çıkarlar.
 48. 1974 – Gunnar Myrdal ve Friedrich August von Hayek: Ekonomik teori ve politika üzerine çalışmalarıyla tanınırlar.
 49. 1973 – Wassily Leontief: Girdi-çıktı analizi ve ekonomi planlaması üzerine katkılarıyla bilinir.
 50. 1972 – John R. Hicks ve Kenneth J. Arrow: Genel denge teorisi ve piyasa yapısı üzerine çalışmalarıyla tanınırlar.
 51. 1971 – Simon Kuznets: Ulusal gelir hesapları ve ekonomik büyüme üzerine çalışmalarıyla öne çıkar.
 52. 1970 – Paul A. Samuelson: Modern mikroekonomi ve matematiksel ekonominin gelişimine katkılarıyla bilinir.
 53. 1969 – Ragnar Frisch ve Jan Tinbergen: Ekonomik planlama ve istatistiksel metotlar üzerine çalışmalarıyla tanınırlar.

Bu yazı ChatGPT tarafından hazırlanmıştır.